Continuă creșterea economică fără economie

relaxare fiscala

În timp ce investiţiile nete realizate în economia naţională au scăzut, în primele trei luni ale anului curent, faţă de de perioada similară din 2013, cu 7,4%, iar formarea brută de capital fix a înregistrat, în aceeași perioadă, un regres de 10,4%, Produsul Intern Brut (PIB) estimat, în date ajustate sezonier, de Institutul Național de Statistică (INS), pentru primul trimestrul din 2014, a fost de 162.664,4 milioane lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 3,8% faţă de trimestrul unu din 2013.

Iar avansul PIB în primul trimestru din 2014, raportat la ultimele trei luni ale lui 2013, a fost, în termeni reali, de 0,1%.

Din punct de vedere al utilizării PIB, cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației au avut cel mai important aport la creșterea economică, cu un volum majorat cu 6,7%, ceea ce a contribuit cu 4,4% la avansul PIB din primul trimestru 2014, raportat la perioada similară a anului trecut.

Exportul net a avut, de asemenea, o contribuție de 0,7% la creșterea economică anuală din primul trimestru. INS remarcă soldul pozitiv al balanței de plăți, consecinţă a creşterii cu 9,7% a exporturilor de bunuri şi servicii, corelată cu o creştere, uşor mai mică, a volumulului importurilor de bunuri şi servicii, cu 8,5%.

Ca urmare a scăderii volumului formării brute de capital cu 10,4%, aceasta a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB, de -1,5%.

De remarcat ponderea de 13,9% la formarea PIB a impozitelor nete pe produs, a doua din întreaga economie după industrie, care a avut un aport de 29,7%.

În ceea ce privește scăderea volumului investițiilor în economia națională, regresul a fost înregistrat la următoarele elemente de structură: utilaje (inclusiv mijloace de transport) şi lucrări de construcţii noi cu 10,9%, respectiv cu 6,8%. În schimb, investițiile la capitolul ”alte cheltuieli” au înregistrat o creştere cu 10,7%.

Comments

comments

One thought on “Continuă creșterea economică fără economie

  1. Lec?ia cea mai importanta aici este ca, impreuna, cercetarea ?i inova?ia, reprezinta cheia de bolta a eforturilor noastre de a permite civiliza?iei sa-?i continue cre?terea ?i sa permita economiei mondiale un viitor cu suma pozitiva.  Energia verde va invinge energia combustibililor fosili numai atunci cand va avea sens tehnologic ?i economic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.